Svenska Lövträdföreningens program 2017

Sverigeresan fortsätter till Omberg, Östergötland 17-18 juni

Beskrivning: Svenska Lövträdföreningen arrangerar exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittar på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m

Plats: Vi träffas i Väversunda, Charlottenborg 117, Ödeshög, alldeles nedanför berget kl 10:00 den 17 juni.
Avgift: Kostnad för måltider och deltagande 250 kr.
Anmälan: Anmälan senast 1 juni till owe.martinsson@gmail.com (070-664 96 67)
Boende: Boka övernattning i STF vandrarhem Stocklycke på telefon 0141-209900
Varmt välkomna! 

 

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland
Bispgården 12-13 augusti

Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hålls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte. Välkomna!

Anmälan och information senast 1 augusti: owe.martinsson@gmail.com (070-664 96 67) eller peo@gillesby.se (070-522 42 04)

 

Svenska Lövträdföreningens Hederspris

För att belöna och uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det svenska lövskogsbruket delar föreningen ut ett årligt återkommande hederspris. Insatsen ska vara i linje med Svenska Lövträdföreningens ändamål som är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag.

 Mottagaren av Hederspriset annonseras senare i sommar.

Här kan du ladda ned ett dokument med samtliga detaljer kring hederspriset.

    

Det svenska Lövträdsstipendiet 2017

Svenska Lövträdföreningens styrelse har beslutat att tilldela Annette Eilert,student på Skogs- och träprogrammet, Linnéuniversitetet  och hennes studie "Alternativa metoder till hägn för att minimera betesskador på hybridaspföryngring" 2017 års stipendium på 10 000 kronor.

Här kan du ladda ned ett dokument med samtliga detaljer kring Lövträdsstipendiet.


Bilder från föreningens studieresa till Vancouver Island, Kanada i september 2016

 


Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

 2016

Fågelbär - ett värdefullt skogsträd för södra Sverige
Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland
Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte)
Resa till Vancouver Island, Kanada      

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten
Studieresa till Finland - produktion av björk och lärk
Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland
Studieresa till norra Tyskland
Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m)
Skogsbruk i Lettland, studieresa