Exkursion Burträsk 26-27 sep

Svenska Lövträdföreningens exkursion i norra Västerbotten 26-27 sep 2020

Lärk och björk – komplement till Gran 

Skogsbruket i Sverige kämpar med stora problem. Ingen ansvarig skogsägare kan ha undgått att oroas över omfattande skador av granbarkborre, stormfällningar, skogsbrand och rotröta bland annat. Rena granskogar är värst utsatta. Gran är vårt vanligaste och viktigaste trädslag. Vad kan göras åt dessa problem? Att inventera angripna bestånd när skadan redan skett hjälper föga.

Svenska Lövträdföreningen anordnar en exkursion i Burträsk-Norsjö i norra Västerbotten den 26-27 september 2020 kring skogsskötsel och virkesmarknad med sibirisk lärk eller björk blandad med gran.

För mer information och intresseanmälan till denna exkursion kontakta Owe Martinsson 070-6649667 eller owe.martinsson@gmail.com senast den 15 augusti.

 343 besökare