Svenska Lövträdföreningen Nyheter

Facebookflöde

7 months ago
Skogskunskap

I den nya filmen Lönsam lövskog får vi möta tre skogsägare som satsar extra på löv, både för ekonomi, riskspridning och en ökad variation. Köpare på sågverk berättar också om varför ... See more

8 months ago
Doktorand sökes: Krafttag för asken | Medarbetarwebben

Nu finns möjligheten att vara med och rädda asken för framtiden. Trädet är hotas av askskottsjuka, en svampsjukdom som dödat många träd. Men 1-3 procent av askarna visar resistens mot ... See more

8 months ago
Stora värden i lövskogarna

Lövskogar är värdefulla på många sätt. De växer snabbt och virket är mångsidigt. Dessutom rymmer de ofta en stor biologisk mångfald.

« 2 of 2 »

Nyheter

 343,381 besökare