Skip to content

Svenska Lövträdföreningen

Svenska_Lövträdföreningen_logo
  • Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning.
  • Föreningen anordnar kurser, exkursioner och studieresor kring småskalig produktion av speciellt värdefullt virke.
  • Föreningens stadgar finner du här.
  • Vill du bli medlem?

Senaste aktiviteter