Svenska Lövträdföreningen

Svenska Lövträdföreningen är en ideell rikstäckande förening vars mål är att tillvarata, samordna och utveckla odling, produktion och användning av lövträd och andra mindre vanliga trädslag. Vi vill också bidra till ökade kontakter mellan näringsliv och forskning. 

Föreningen anordnar kurser, exkursioner och studieresor kring småskalig produktion av speciellt värdefullt virke. 

Föreningens stadgar finner du här

Vill du bli medlem

 384,165 besökare