Skip to content

Svenska Lövträdföreningen Exkursioner & Event

Senaste inläggen

Tips på exkursioner mottages tacksamt. Har ni ett tips på bra exkursioner, hör av er till någon i styrelsen!

Skötselkurser, exkursioner och studieresor som föreningen arrangerat de senaste åren

2019

Industribesök och skötsel av lövskog i Norrland 24-25 maj.

Sverigeresan till Värmland (björk i fokus) 6-7 september.

Lärk och Bok i Karpaterna 18-26 september.

Hemma hos-exkursion (masurbjörk, pyntegrönt och hägn), utanför Växjö 5 oktober.

2018

Svenska Lövträdföreningens exkursion (Fågelbär mm) och årsmöte; Billingen, Västra Götaland, den 11-12 maj.

Skoglig studieresa i Frankrike (Douglasgran, hybridlärk och fågelbär) den 23-29 september.

Studiebesök på Björkträ Timber AB och exkursion i Arbrå 4-5 oktober.

2017

Sverigeresan fortsatte till Omberg, Östergötland 17-18 juni. Svenska Lövträdföreningen arrangerade en exkursion med temat skogsbruk i ett varmare klimat. Vi tittade på odling av valnöt, vresoxel, kastanj, hassel, fågelbär, pyntegrönt m.m.

Björkens produktion och lönsamhet i Norrland, Bispgården 12-13 augusti. Seminarium kring björk samt praktiska övningar kring skötsel av masurbjörk hybridasp och stängsling. I samband med dessa aktiviteter hölls också Svenska Lövträdföreningens årsmöte.

2016

Fågelbär – ett värdefullt skogsträd för södra Sverige.

Sverigeresan, Östra Blekinge och Södra Småland.

Lövproduktion med fokus på björk (inkl årsmöte).

Resa till Vancouver Island, Kanada.

2015

Årsmöte och exkursion i masurbjörksodling, Västerbotten.

Studieresa till Finland – produktion av björk och lärk.

Sverigeresan (Snogeholm, Alnarp, Ekebo) i Skåne.

2014

Björkskötselkurs och årsmöte i Värmland.

Studieresa till norra Tyskland.

Lövträd på åkermark, exkursion i Västmanland.

2013

Exkursion och årsmöte på Tönnersjöhedens försökspark (Douglasgran m.m).

Skogsbruk i Lettland, studieresa.