Inbjudan till årsmöte och exkursion 17 – 18 maj 2024

Inbjudan till årsmöte och exkursion 17 – 18 maj 2024

Inbjudan till årsmöte och exkursion i trakten av Flen, Katrineholm och Vingåker 17 – 18 maj 2024.

Välkomna att delta på Svenska Lövträdföreningens årsmöte, som i år hålls i samband med en tvådagars exkursion i Sörmland.

Svenska Lövträdföreningen har i år valt att hålla årsmötet och en tvådagars exkursion i Sörmland under helgen 17–18 maj. Det blir en hyllning till vår alltför tidigt bortgångna ordförande Björn Gustafson, som planerade den här exkursionen redan 2020. Men då kom ju Pandemin.

Vi samlas hos “lövprofilen” Nils-Gunnar Johansson och hans hustru Birgitta Johansson, Hedenlunda Björktorp, Flen 09.30-10.00, fredagen den 17 maj.

Tidpunkten är vald med tanke på att Fågelbären blommar då. Sen vet vi ju inte om det blir en tidig eller sen vår. Nils-Gunnar o Birgitta köpte gården 2009 och har gjort ett flertal föryngringar med t.ex. ek, valnöt, lärk, lönn, douglasgran och naturligtvis fågelbär. Under dagen kommer Lennart Ekström, Mellanskog, att vara vår guide.

Efter en spännande dag i skogen, åker vi till Blacksta Vingård för incheckning, årsmöte och årsmötesmiddag. På lördagsmorgonen åker vi västerut till sjön Tisnaren o ön Tisenö (söder om Vingåker). Där kommer Niklas Palmcranz möta upp vid sin färja och transportera oss över till ön. Där kommer vi att få ta del av öns kulturhistoria och den skogsskötsel som bedrivs på ön. Det rör sig om hyggesfritt skogsbruk och renodlad skötsel av ädellövskog.

Var och en bokar sitt boende själva på info@blackstavingard.se Rummen kostar 1 000 kronor per person och då är det del i dubbelrum. Uppge att ni är från Svenska Lövträdföreningen. Vi har abonnerat Vingården så det är bara vi där. Det finns ett begränsat antal rum så det blir “först till kvarn”.

Deltagaravgifter

Exkursion, för- och eftermiddagskaffe, lunch båda dagarna och en trerätters årsmötesmiddag med ett glas bubbel o ett glas vin eller öl: 1.550 kr.

Vill ni bara vara med på fredagen, då ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch: 400 kr, bara vara med på årsmötesmiddagen 750 kr eller bara vara med på lördagen, då ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch: 400 kr.

Vill ni bara vara med på årsmötet så är det kostnadsfritt men vi vill gärna veta att ni kommer. VIKTIGT: Ni måste anmäla ev allergier eller specialmat till info@blackstavingard.se

Eftersom vi kommer att äta en del i fält under våra exkursioner så är det bra om ni tar med kåsa, glas eller mugg att dricka i och liten, hopfällbar pall eller sittunderlag.

Anmälan görs genom att sätta in aktuell summa på föreningens plusgirokonto 22 24 45-9 senast fredagen 10 maj.

KOM IHÅG: att ange namn, mailadress vid betalning och vilka delar av programmet som ni vill vara med på. Ett mer detaljerat program kommer att mailas till de som anmält sig. Ev frågor besvaras av Margareta Ottosson margaretaottosson02@gmail.com eller 070-62 221 82.

VÄLKOMNA!