Svenska Lövträdföreningen Styrelse

Ordförande

Björn Gustafson

bjrn.gstfson@gmail.com

070-696 50 27

Flingeboda 909

715 94 Odensbacken

 

Sekreterare

Jan Olsson

jan.061116293@telia.com

070–578 19 41

Norra Kyrkogatan 13

871 32 Härnösand

 

Kassör

Eva Erlingsson

mosilt@hotmail.se

072-314 10 35

Mosilt 197

313 97 Simlångsdalen

Web- och tidningsredaktör

Annette Eilert

annette.eilert@telia.com

070 630 79 06

Tuna gård

598 96 Vimmerby

 

Vice ordförande

Owe Martinsson

owe.martinsson@gmail.com

070-664 96 67

Valla 209

840 64 Kälarne

 

Ledamot

Jörgen Verner

jorgen.verner@gmail.com

072-740 18 10

Drabanterörgatan 13

331 41 Värnamo

 

Facebook ansvarig

Staffan Nordström

staffan@nordstrom.ceo

073 052 55 57

Östra Storgatan 12

633 42 Eskilstuna

Ordförande

Björn Gustafson

bjrn.gstfson@gmail.com

070-696 50 27

Flingeboda 909

715 94 Odensbacken

 

Sekreterare

Jan Olsson

jan.061116293@telia.com

070–578 19 41

Norra Kyrkogatan 13

871 32 Härnösand

 

Kassör

Eva Erlingsson

mosilt@hotmail.se

072-314 10 35

Mosilt 197

313 97 Simlångsdalen

Web- och tidningsredaktör

Annette Eilert

annette.eilert@telia.com

070-630 79 06

Tuna gård 

598 96 Vimmerby

 

Vice ordförande

Owe Martinsson

owe.martinsson@gmail.com

070-664 96 67

Valla 209

840 64 Kälarne

 

Ledamot

Jörgen Verner

jorgen.verner@gmail.com

072-740 18 10

Drabanterörgatan 13

331 41 Värnamo

 

Facebook ansvarig

Staffan Nordström

staffan@nordstrom.ceo

073 052 55 57

Östra Storgatan 12

633 42 Eskilstuna

 344,711 besökare