Svenska Lövträdföreningen Styrelse

Tillförordnad ordförande

Lars Haga

lars.haga@telia.com

Dalbyn Lindgatan 15

790 70 Furudal

Kassör

Anna Karin Nordström

anna-karin@nordstrom.ceo

070-331 19 52

Östra Storgatan 12 

633 42 Eskilstuna

Sekreterare

Jörgen Verner

jorgen.verner@gmail.com

072 740 18 10

Drabanterörg. 13

331 41 Värnamo

Ledamot

Margareta Ottosson

margaretaottosson02@gmail.com

070 622 21 82

Käppenäs Gård 210

662 91 Åmål

Ledamot

Jonas Esbjörnsson

jonas@esbjornsson.nu

073 043 89 83

Lötan 143

844 93 Bispgården

Tidningsredaktör

Björn Schubert

bjorn.schubert@gmail.com

076 117 89 26

Axmarstig 51

817 94 AXMAR

Facebook ansvarig

Staffan Nordström

staffan@nordstrom.ceo

073 052 55 57

Östra Storgatan 12

633 42 Eskilstuna

 346,721 besökare