Skip to content

Svenska Lövträdföreningen Styrelse

Styrelse 2024

Margareta Ottosson

Ordförande

Käppenäs Gård 210 662 91 Åmål

Charlotte Egman

Vice ordförande

Stora Smedstorp 1, 611 93 Nyköping

Björn Schubert

Tidningsredaktör

Axmarstig 51 817 94 AXMAR

Anna Karin Nordström

Kassör

Östra Storgatan 12 633 42 Eskilstuna

Jonas Esbjörnsson

Ledamot

Lötan 143 844 93 Bispgården

Staffan Nordström

Facebook ansvarig

Östra Storgatan 12 633 42 Eskilstuna

Jörgen Verner

Sekreterare

Drabanterörg. 13 331 41 Värnamo

Lars Haga

Suppleant

Dalbyn Lindgatan 15 795 97 Furudal