Dokument till Årsmötet

Wood00025

Här nedan följer dokumentation inför Lövträdföreningens årsmöte.


Verksamhetsplan 2024

Årsmöte med tvådagarsexkursion

Årsmöte med tvådagars exkursion kommer att förläggas till trakten av Flen, Katrineholm och Vingåker i Sörmland.
Årsmötesmiddag och boende förläggs till Balckstad Vingård. Exkursionerna kommer att förläggas i närheten.

Tvådagarsexkursion till Siljansfors

23 – 24 augusti planeras en tvådagars exkursion till Siljansnäs utanför Mora i Dalarna.

Utlandsexkursion till Lettland

16 – 20 september kommer vi att ordna en resa till Lettland. Vi kommer att flyga med Air Baltic från Arlanda.

Endagarsexkurison till Bergslagen

Vi planerar att ordna en endagarsexkursion till Bergslagen och bland annat titta på utkörning av häst.


Verksamhetsberättelse för Svenska Lövträdföreningen 2023

Föreningen har under 2023 haft 298 medlemmar.
Medlemsavgiften har under kalenderåret varit oförändrad 250 kr och för studerande 100 kr. I medlemsavgiften ingår Lövträdtidningen, som utkommer med ett nummer per år. Föreningens medlemmar får också möjlighet att delta i föreningens exkursioner och träffar.

Föreningens styrelse har under året bestått av :
Fram till årsmötet 2023-06-17
Ordförande Björn Gustavsson
Vice ordförande Lars Karlman
Kassör Vakant
Sekreterare Jörgen Verner
Ledamot Staffan Nordström
Ledamot Margareta Ottosson
Ledamot Jonas Esbjörnsson
Styrelsesuppleant Lars Haga

Vid årsskiftet 2022-2023 avgick Eva Erlingsson som Kassör. Vid årsmötet 2023 avsade sig Lars Karlman omval. Som nya styrelseledamöter valdes Anna-Karin Nordström på 1 år (fyllnadsval) och Björn Schubert på 2 år. Som styrelsesuppleant valdes Lars Haga på 1 år. Styrelseledamöterna Jörgen Verner och Staffan Nordström omvaldes på 2 år medan Margareta Ottosson och Jonas Esbjörnsson hade ett år kvar på sina mandatperioder.

Föreningens styrelse har efter 2023-06-17 bestått av:
Ordförande Björn Gustafson
Vice ordförande Lars Haga
Kassör Anna-Karin Nordström
Sekreterare Jörgen Verner
Ledamot Staffan Nordström
Ledamot Margareta Ottosson
Ledamot Jonas Esbjörnsson
Tidningsredaktör Björn Schubert

Årsmötet genomfördes på First Camp Ansia, Lycksele i sambamd med en tvådagarsexkursion i Lappland. Deltagarantalet vid exkursionen och årsmötet uppgick till 14 personer. Under årsmötet omvaldes Björn Gustafson enhälligt till ordförande för föreningen. Då Björn mycket hastigt avled den 30 juni 2023 och lämnade ett mycket stort tomrum efter sig, valdes Lars Haga till tillförordnad ordförande.

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten i form av telefonmöten.
Årets första representation av föreningen var när Björn Gustafson var i Skinnskatteberg och höll ett föredrag om löv på skogsmästarskolan.
22 mars var Björn Gustafson och Margareta Ottosson på ”Användning av löv som konstruktionsvirke” på Träcentrum i Nässjö.
21 april representerade Björn Gustafson föreningen på Småsågarnas Årsstämma.
22 april var Björn Gustafsson på Vallerstad Gård, Värnamo, och pratade löv.
20 april var Björn Gustafson på Ekbackens festplats, Skirö, Vetlanda och pratade löv.
9 maj var Björn Gustafson på en uppföljning i Skirö och pratade löv.
13 maj var Björn Gustafson i Kalmar och pratade löv.
9 juni var Björn Gustafson på Ekfrämjandets möte i Sävsjö.
1 september ordnade Dag Abelsson en exkursion i Östergötland. Det var en blöt historia med ca 40 deltagare.
7 september ordnade Margareta Ottosson en exkursion i Dalsland. Dit kom ca 20
deltagare.
Under hösten har det planerats två olika exkursioner. En till Västmanland och en till Visingsö. Båda exkursionerna var färdigplanerade men fick ställas in i sista minuten. I Västmanland var det Svinpesten som ställde till det. Vi kanske kan försöka med de sammankomsterna nästa år.

Styrelsen vill härmed tacka alla som på olika sätt hjälpt till och bidragit till att föreningens arbete har fungerat.


Valberedningens förslag

Valberedningens förslag om styrelseledamöter:

– Omval av Margareta Ottoson, Åmål en mandattid om 2 år.

– Omval av Jonas Esbjörnson, Bispgården en mandattid om 2 år.

– Omval Anna Karin Nordström, Eskilstuna mandattid om 2 år.

– Nyval av Charlotte Egman, Nyköping mandattid om 2 år.

– Omval av Lars Haga, Furudal suppleant mandattid om 1 år.

Följande ledamöter har ett år kvar av sin nuvarande tvååriga mandattid:

– Björn Schubert, Axmar.

– Jörgen Verner, Värnamo.

– Staffan Nordström, Eskilstuna.

Förslag till ordförande ur styrelsen för Svenska Lövträdföreningen med en mandattid om 1 år:

– Margareta Ottoson, Åmål.

Förslag till revisorer av föreningens räkenskaper år 2024:

– Omval av Leif Larsén, Holmsjö en mandattid om 1 år.

– Omval av Johan Emanuelsson, Tibro en mandattid om 1 år.

Valberedningen har utgjorts av:

– Roland Byfalk. Åby

– Hans – Olof Mattson, Ronneby.

– Jan Olsson, Härnösand sammankallande.


Styrelsen genom Margareta Ottosson 2024-05-07