Inbjudan till årsmöte och exkursion i Dalsland 21-22 maj 2022

Inbjudan till årsmöte och exkursion i Dalsland 21-22 maj 2022

 

Årets exkursion är förlagd till det vackra landskapet Dalsland, från Brålanda i söder till Åmål i norr. Samling sker vid Brålanda kyrka från 09.30 och avfärd sker 10.00

Vi börjar lördagen hos vår medlem Roger Johansson, där vi tittar på skillnaden i höjdtillväxt mellan självföryngrad och förädlad björk. Där finns även planterad douglasgran som börjar vara i gallringsbar ålder, samt masurbjörk av norsk härkomst. På gården finns även odling av humle som används vid ölframställning.

Under dagen kommer vi också att besöka ett område där Skogssällskapet har utfört naturvårdshuggningar. Vi diskuterar naturvård eller skogsproduktion.

Sista punkten blir ett besök på Dalslantzsågen, ett mindre sågverk i Dalskog.

Därefter beger vi oss till Håveruds Hotell, för årsmöte och årsmötesmiddag.

Söndagen inleds med ett besök i ett område med höga naturvärden. Går det att kombinera skogsproduktion och naturvård i ett sådant område utan att naturvärdena försvinner?

Nästa punkt blir ett besök i ett gallringsbestånd av björk – när är det dags för nästa gallring?

Precis intill finns en plantering med förädlad björk, där även självföryngrad ek har etablerat sig. Kan man sköta ek och björk parallellt?

 

Vi beger oss sedan till vår medlem Margareta Ottossons fastighet, där vi ska titta på självföryngrad lind, diskutera röjning i självföryngrad ask, se på ett gallringsbestånd av rödek och besöka ett bestånd av Abies grandis (kustgran). Vi intar även lunch vid gården.

 

Sista punkten blir två nästan jämnåriga bestånd, det ena med hybridasp och det andra med poppel. Då befinner vi oss nära Åmål.

 

Deltagaravgifter:

Exkursion, inklusive årsmötesmiddag, lunch samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna:  1050:-

Exkursion enligt ovan, men utan årsmötesmiddag : 800:-                               

Önskas förrätt och – eller dessert vid årsmötesmiddagen, skall detta samt eventuella matallergier meddelas till Björn Gustafson  bjrn.gstfson@gmail.com  070 696 50 27

Ev förrätt och dessert betalas av var och en vid middagen.

För icke medlemmar tillkommer en avgift om 250:- då ingår medlemskap (om man vill).

Anmälan görs genom att senast 2022 05 15 betala in aktuell summa på föreningens plusgirokonto 22 24 45-9.

KOM IHÅG att ange namn och mailadress vid betalning.

Ett mer detaljerat program kommer att mailas till de som anmält sig.

Välkomna!

För er som vill övernatta, finns möjlighet till det på Håveruds Hotell. Bokning av rum görs av deltagarna själva men det är inte säkert att det fortfarande finns platser kvar
 
Kostnad för övernattning inklusive frukost är:
 
I lägenhet med flera rum: 520:- / person
I hotell dubbelrum: 720:- / person
I hotell enkelrum: 1020:- / person
 
Vid bokning av boende uppger ni namn, adress och telefon nr, samt att ni tillhör Svenska Lövträdföreningen. Betalning för rummen görs på plats direkt till Håveruds Hotell.
Vill ni se mer om hotellet, så är adressen till hemsidan:  http://www.haverudshotell.com/
 
Bokning görs via mail:  info@haverudshotell.com
               eller telefon:   0530-30 700