Inbjudan till lövskogsdag med inslag av exoter 2022 09 16 och 17

Fredagen den 16 september och lördagen den 17 september inbjudes Ekfrämjandets och Svenska Lövträdföreningens medlemmar till skogsdagar i Raskamåla, norr om Bräkne-Hoby i Blekinge.

På fredagen startar vi kl 12.00 och avslutar vid 16-tiden. Lördagen börjar kl 09.00 och avslutas vid 13-tiden, samma program båda dagarna. Enkel lunch och fika ingår.

På rundan som är nära bilväg, ser vi bestånd av rödek, douglas, kustgran, björk, lärk och ett hägn som planterades år 2000 med de flesta lövträdslagen, men med ek som huvudträdslag. Vi diskuterar anläggning, skötsel mm. Berg&Berg AB visar sina ekgolv.

Anmälan sker till hans.olof.mattsson@gmail.com senast 13 september. Kostnad 200kr.

Max antal deltagare ca 25 personer.

Övernattning kan ordnas till ett begränsat antal deltagare.

Har ni några frågor? Hör av er på 0730 697 007.

Välkomna!

Hans-Olof Mattsson

Helene Reiter