Inbjudan till Svenska Lövträdföreningens exkursion i Ångermanland 2022 09 30 – 10 01.

Årets norrländska exkursion är förlagd till Härnösand och Sollefteå kommuner i landskapet Ångermanland som tillhör Västernorrlands län. Samling sker hos LOGOSOL kl. 09.00 med adress Fiskaregatan 2, Härnösand, (för inloggning i GPS: en).

Vi har lyckats boka in oss hos LOGOSOL fredagen den 30 september mellan kl. 09.00 – 12.00 för demonstration av deras olika sågverk, hyvlar och skärverktyg med tillhörande utrustningar. Företaget startades 1989 av Bengt – Olov Byström i Härnösand. Företaget ägs av familjen Byström. De har sålt över 30 000 sågverk för småskalig användning spritt till mer än 60 stycken länder världen över. Gå gärna in i på LOGOSOLS hemsida www.logosol.se och kolla in vilka produkter som eventuellt kan vara av intresse för dig, så du får svar på de funderingar du har vid detta tillfälle. Grundaren Bengt – Olov Byström är medlem i Svenska Lövträdföreningen.

Därefter besöker vi en tätortsnära ca 20 årig vårtbjörksplantering, där vi kommer att diskutera framtida skötseln av beståndet.

Ca Kl. 14.00 bör vi ha anlänt till skogsägaren Bernt Norberg tillika medlem i Svenska Lövträdförening. Vi besöker där ett ca 25 årigt bestånd ca 3 ha stort som blev planterat med granplantor, kompletterat med 1 000 sibiriska lärkplantor. Samtidigt skedde här en självföryngring av björk. Beståndet har lövröjts för ca 10 år sedan. Här kommer vi att diskutera den framtida skötseln av beståndet. Hur får skogsägaren bästa ekonomin ur detta bestånd? Vi gör tillsammans stamurval och fäller ut träd på en provyta.

Kl. 19.00 gemensam middag:

  • Under och efter kaffet kommer dels en presentation om historiska skeenden både allmänna ting och skogshistoriska att ske, även närtids händelser för de tre Ådalskommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Dag 2

Lördag den 1 oktober kl. 08.30 sker avfärd till Skadoms plantskola i Sollefteå kommun. ca 1 timmes bilfärd från Härnösand. Skadoms plantskola har odlat skogsplantor sedan år 1960. Här säljer de förutom tall-, gran- och contortaplantor även rysk lärk, vårtbjörk, glasbjörk, masurbjörk, svartgran, douglasgran, jättethuja och andra mer ovanliga trädslag. Frågor som; hur skiljer sig odling av lövplantor från traditionell odling av tall och gran, särskilda utmaningar med dessa plantor och vad man bör tänka på vid odling av dessa trädslag kommer att diskuteras. Vi kommer även att få se en plantering med Jättethuja som ligger i anslutning till plantskolan.

För den som har andra kulturintressen än skogskultur finns även ett klockmuseum att besöka på gården.

Avslutningsvis besöker vi ett försök i Storbränna, nära Långsele, ett försök anlagt av Institutet för skogsförbättring (nuvarande Skogforsk) 1960, där ryska lärkhybrider (rysk lärk korsat med europeisk och japansk lärk) framtagna av Fritz Bergman sedermera professor på skogis i Umeå, kan jämföras med vanlig rysk lärk. Hybriderna är tillskillnad från vanlig hybridlärk (korsning mellan europeisk och japansk lärk) mer anpassade för norrländska förhållanden då den härdiga ryska lärken är ett av föräldraträden. 

Rysk lärk representeras av två provenienser, en från nordliga Archangelsk och en från sydligare Uralbergen jämförs och även några provenienser med östligare sibirisk lärk kan jämföras, bl. a en från Krasnojarsk. Även ett äldre proveniensförsök med björk som nu är ca 70 år kommer att besökas.  

Exkursionen avslutas ca 14:30 i Långsele.

Deltagarpris:

Exkursion, inklusive gemensam middag, lunch samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna 1 200 kr Middagen serveras av Royal by Mathias som ligger på samma gårdsplan som Hotell Royal.

Till middagen serveras varmrätten torskrygg med mandelpotatispure´, med dillgremolata och ostcrisp.

Eventuella matallergier meddelas till Jan Olsson jan.061116293@telia.com

För icke medlemmar tillkommer en avgift om 250: – då ingår medlemskap (om man vill).

Anmälan görs genom att senast 2022-09-21 betala in aktuell summa på föreningens plusgirokonto

22 24 45-9. KOM IHÅG att ange namn och mailadress vid betalning.

Boende

För boende har vi erhållit priser från Hotell Royal som ligger tvärs över gatan i förhållande till Härnösands järnvägsstation tillika resecentrum. De erbjuder följande priser inklusive frukost:

  • Dubbelrum 1200 kr.
  • Enkelrum 850 kr.

Vid bokning av boende uppger ni namn, adress och telefon nr, samt att ni tillhör Svenska Lövträdföreningen, då gäller priserna enligt ovan. Betalning av rummet gör du på plats direkt till Hotell Royal.

Hotellet ligger 500 meter från Härnösands centrum. Via sökning på Google kan du få fram bilder på hotellet utifrån och dess insida.

Bokning görs via mejl: royalharnosand@gmail.com eller telefon 0611 – 204 55. Ni får därefter en bekräftelse på bokningen.

Långväga exkursionsdeltagare till denna exkursion har möjlighet, att ersätta sin bil med att ta tåget till Härnösand. Dessutom finns Hertz biluthyrning i Resecentrums lokaler. Ett mindre antal bilar tillhörigt exkursionens deltagare som bor i Härnösand och har möjligheter att erbjuda platser i sina bilar finns också att tillgå. Det är troligt att ett flertal exkursionsdeltagare åker direkt i riktning mot sina hem efter avslutning av exkursionen i Långsele. Men ring mig Jan Olsson, så är jag beredd att hjälpa till, att organisera samåkning i Härnösandsbilarna och av hyrda bilar via Hertz efter bästa förmåga.

Det finns ett flertal olika hotell och vandrarhem intill Härnösands centrum i olika prisnivåer. Men vi har kontaktat Hotell Royal dels på grund av närheten till Härnösands järnvägsstation, närheten till lokalen för den gemensamma middagen och dessutom är parkering fri för gästerna.

Ett boende som ligger bara ca 400 meter från Hotell Royal, som kan vara ett bra alternativ om det blir trångt hos Hotell Royal är Nattvikens vandrarhem. Vandrarhemmets adress är Köpmangatan 7, Härnösand och har telefon 0611 – 220 60.

Det är viktigt att du bokar boendet i god tid för det är inte ovanligt, att det kan bli fullbelagt på stadens hotell och vandrarhem.

Ett kompletterande program kommer att mejlas vid ett senare tillfälle till de som anmält sig!

Ta gärna med stolryggsäck eller sittunderlag.

Välkomna till skogarna i Ångermanland!

Jan Olsson och Lars Karlman

Kontaktuppgifter:                    

Jan Olsson                                     070-578 19 41                               jan.061116293@telia.com

Lars Karlman                                 073-027 39 26                              lars.karlman@gmail.com