Kallelse till Svenska Lövträdföreningens årsmöte 21/5 2022

Välkomna att delta på Svenska Lövträdföreningens årsmöte, som i år hålls i samband med en tvådagars exkursion i Dalsland.
Plats: Håveruds Hotell, Upperudsvägen 12, 464 72 Håverud
Datum: Lördagen den 21 maj 2022
Tid: 17.30