Lövnyheter 2019

Lövnyheter 2019

Vilka nya rön presenterades och vilka frågor lyftes 2019? Se vår lilla nyhetssammanställning nedan. 

 

JANUARI

Hybridasp och poppel i Östersjöregionen och Island – 24/1 Skogforsk

Färgen avslöjar plantan, poppel-försök – 28/1 Sveriges Lantbruksuniversitet

Hybridaspodling på skogsmark har potential – vid rätt förutsättningar – 30/1 Skogforsk

 

FEBRUARI

Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan – 5/2 Sveriges Lantbruksuniversitet

 

MARS

Mer lövskog och våtmarker kan stoppa framtida skogsbränder – 11/3 Skogsaktuellt

Så lyckas du med al – 11/3 Skogen

Blandskog – en mångfald av valmöjligheter – 11/3 Skogforsk

Nätverk – många små kan lyfta löv – 18/3 Skogen Föreningens ordförande Björn Gustafson medverkar

Mer björk kräver mer kunskap – 19/3 Skogen

Textilmarknad vill ha mer löv – 20/3 Skogen

Försummad ek får ny chans – 21/3 Skogen

 

APRIL

Genomskinligt trä reglerar värmen – 8/4 Skogen

Uthållig odling av hybridasp med naturlig skottföryngring – 23/4 Skogforsk

Hon prisas för sin kamp mot almsjukan – 30/4 Skogsaktuellt

 

MAJ

Hybridasp – stor potential i skottbaserade bestånd – 6/5 Skogsaktuellt

Hjälp forskare att rädda asken – 15/5 Skogen

 

JUNI

Nära målgång efter 125 år, ekar på Visingsö – 10/6 Sveriges Lantbruksuniversitet

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar- 5/6 Sveriges Lantbruksuniversitet

 

AUGUSTI

”Varför råder det brist på grov björk”? – 12/8 Skogen Debattartikel skriven av föreningens ledamot Owe Martinsson

 

SEPTEMBER

Ingen bot för bok – 19/9 Skogen

 

OKTOBER

Svårt att förädla för högre densitet hos poppel och hybridasp – 3/10 Skogforsk

Sveaskog: Stor efterfrågan på löv! – 10/10 Skogsaktuellt

De vill lära marknaden jobba med löv – 25/10 Skogsaktuellt

Här mer än fördubblar de värdet på bokstocken – 25/10 Skogsaktuellt

 

NOVEMBER

Stora värden i lövskogarna – 4/11 Skogforsk

Sveaskog: Ökande intresse för lövtimmer – 7/11 Skogsaktuellt

Brand kan hjälpa eken sprida sig – 12/11 Skogsaktuellt

 

DECEMBER

Eken en baddare på att klara bränder – 17/12 Skogsaktuellt

Forskning: Så kan mer lövträd och glesare barrskogar minska uppvärmningen av klimatet – 16/12 Skogsaktuellt

Inhemsk ryss passar i norr – 23/12 Skogen

Lärkens moment 22 – 25/12 Skogen

Rätt lokal – då frodas Douglas – 26/12 Skogen