Lövskog – en framtida möjlighet?!

En skogsdag med huvudfokus på skötsel av naturligt föryngrad lövskog.
Under dagen kommer vi titta på tre olika områden från plantskogsfasen, via röjningsbeståndet till gallringsskogen.

Björn Gustafson, Ädellöv AB tillika ordförande i Svenska Lövträdföreningen leder exkursionen och Ove Martinsson, professor emeritus, medverkar.
Arrangörer är Södra, LRF, Skogsstyrelsen, Svenska Lövträdföreningen samt Landshypotek.

Skogsdagen är avgiftsfri och vi bjuder på förmiddagskaffe samt fältlunch.

Lördagen den 14 maj kl 10.00 – 14.00
Platsen är Näsängen, mellan Lönsås och
Lyngsjöhagen på Vikbolandet.
Anmälan: till Rolf Andersson 073–980 72 83
eller Anders Tillander 070–205 30 12
Maximalt 50 deltagare så först till kvarn…