LÖVSKOGSDAG FREDAG 1/9-2023

Samling 09.00-09.30 på Melskog 1 Brokind (Vägbeskrivning: Melskog 1 på Google). 
Ta med eget kaffe och tilltugg!

09:30 – 12:00-c:a redogör LARS VIKINGE för familjens skötsel av björk på Melskog. Björkskogsskötsel
har i flera generationer varit ett tema i familjens skogsförvaltning och man har ett mål att 30% av
produktionsskogen skall vara välskött björk i alla åldrar! Spännande!
Därefter påbörjar vi vår färd mot Braxstad Gård 1 och familjen Abelssons äventyr i skogsbruket!
Vi stannar till på nåt lämpligt lunchställe kring Linköping och den som vill intar lunch på egen
bekostnad!
Väl på Braxstad åker vi skogsslingan och tittar på följande:
Ekebo4björk satt 2013. Lärk satt 2011 och Ekebo/övrig björk i surdrog satt 2011. Lärk satt 2021.
Några douglas satta 1973.
Försökshägnet etablerat 1987 på åkermark innehållande Sticklingsförädlad gran från Twetman,
hybridasp – andra generationen och björk-finsk Loppi- allt satt 1987. 2020 försök att etablera
Douglas under björkskärmen!
Utöver detta kan vi för den som vill se masurbjörkbestånd satt kring 1975 och contortatall satt 1970.
Finns det nån spekulant på mogen masurbjörk så hör genast av Er.

Anmälan senast 30/8 till Dag Abelsson, helst E-post: braxstad@gmail.com alt. 0708-202656.
Kostnad för medlemmar 100Sek/person, betalas på plats – kontant eller Swish.
Icke medlemmar blir medlemmar – se www.lovtradforeningen.se Kostar 250Sek som insättes på PG
22 24 45-9. Ange namn – adress – E-post! Och då bjuder vi på exkursionsavgiften!

MYCKET VÄLKOMNA!