Lövskogsdag Lördagen 9 september 2023

Vi samlas vid Brålanda Kyrka klockan 9.30 till 10.00. Med avfärd 10.00.

Vi åker norr ut till Nordtorp där vi tittar på STORA ekar. Vi får gå ca 500m för att
komma till ekarna men det är det värt.
Så blir det lunch på Gula Huset, till självkostnadspris.

Vi fortsätter vår färd norrut till Brunshult där vi tittar på björkar. Vi markerar upp
huvudstammar och diskuterar olika alternativ.
Vi fortsätter norrut o kommer till Mellerud o Adrian Anderssons ädellövshägn. Det
planterades 2021. Det är ek som är planterat i parceller med björk emellan. Han har
även satt lind o fågelbär runt hägnet.

Vi fortsätter nordväst o kommer till Ödskölt o Christina Winges ädellövshägn.
Christina har planterat lite annorlunda med ek, lind, ek lind o så ek lönn, ek, lönn.
Emellan har hon satt björk. Runt om är det fågelbär med en björk emellan varje. Hos
Christina bjuder vi på grillad korv, kaffe o kaka.

Anmälan senast 4 september till Margareta Ottosson
margaretaottosson02@gmail.com eller SMS på 0706-222182.

Kostnad för exkursionen är 200 kr. Betalas på plats : Swish eller kontant.

VÄLKOMNA!