Sammanfattning av Lövträdföreningens Exkursion 1/9-2023

Sammanfattning av Lövträdföreningens Exkursion 1/9-2023
Trots regnet samlades cirka 40 engagerade medlemmar för en inspirerande och lärorik exkursion ledd av Dag Abelsson. Dagen var fylld med insikter om skogsskötsel, familjetraditioner och innovativa metoder inom skogsbruket.
 
Medlemmar samlade trots regnet.
 
 
Björkskogsskötsel med Lars Vikinge
 
Lars Vikinge inledde dagen med att dela familjens långa erfarenhet av björkskogsskötsel på Melskog. Med en målsättning att 30% av produktionsskogen ska vara välskött björk i alla åldrar, gav Lars en fascinerande inblick i hur man kan förvalta skog på ett hållbart sätt.
 
Lars Vikinge talar om björkskogsskötsel.
 
 
Äventyr i Skogsbruket med Familjen Abelsson
 
Efter Lars Vikinges presentation styrde vi kosan mot Braxstad Gård 1 för att utforska familjen Abelssons arbete inom skogsbruket. Vi åkte längs skogsslingan och observerade en mängd olika trädplanteringar:
Ekebo4björk planterad 2013.
Lärk planterad både 2011 och 2021.
Ekebo/övrig björk i surdrog planterad 2011.
Douglas planterad 1973.
 
Ett särskilt intresse väckte försökshägnet som etablerades 1987. Det innehöll sticklingsförädlad gran från Twetman, hybridasp av andra generationen och finsk Loppi-björk. År 2020 gjordes även ett försök att etablera Douglas under en björkskärm.
För de som var extra intresserade fanns det även möjlighet att se masurbjörkbestånd planterat runt 1975 och contortatall planterat 1970.
 
Dag Abelsson pratar om trädplanteringar.
 
 
 
Dagen visade verkligen på den passion och kunskap som finns inom Lövträdföreningen. Trots regnet var stämningen hög, och alla gick hem med nya insikter och inspiration för framtida skogsprojekt.
 
Gruppfoto av deltagarna på dagens exkursion. 
 
 
Vi ser fram emot nästa lördag, då vi återigen samlar våra medlemmar för en givande dag i skogen!
Då ses vi i Dalsland – för mer information och anmälan kontakta Maggan (margaretaottosson02@gmail.com).