Sammanfattning av Lövträdföreningens Exkursion 9/9-2023

Sammanfattning av Lövträdföreningens Exkursion 9/9-2023

Då har det återigen genomförts en trevlig och givande lövträdsexkursion. Den här gången arrangerad av Margaretha Ottosson i Dalsland. 

Anders Ekstrand lyrisk över grova, raka och vackra ekar i Nordtops gård.
Per Olausson och Erik Skogh instruerar exkursionsdeltagarna om hur man väljer ut huvudstammar… 
…i ett väldigt tätvuxet björkbestånd.
Adrian Andersson, Mellerud, berättar om sitt ädellövshägn.
Deltagare lyssnar intresserat på Adrian som förklarar hur de tänker med ekonomi och skötsel i sitt hägn.
Evert Lindh, lövträdföreningens egen grillmästare, ordnade korv med bröd till hungriga deltagare.
Christina Winge Ödskölt, visar upp ett annat sätt att anlägga ett ädellövshägn.
Margaretha Ottosson hade god kontroll på exkursionens punkter, talare och att alla deltagare var fyllda med både kunskap och föda när dagen var slut.